SDL TRADOS 2014 – PROGRAM ZA PREVOĐENJE

studio-2014-logo-368x244_tcm41-39952_w368SDL TRADOS je program za prevođenje koji u svojoj novoj, unapređenoj varijanti, nudi još bolje, pouzdanije i efikasnije prevode. Nova varijanta ovog prevodilačkog softvera naziva se još i Professional jer je namijenjena za profesionalno prevođenje i velike projekte, a u rangiranju na svjetskoj listi najboljih prevodilačkih softvera, zauzima prvo mjesto.

SDL TRADOS je program za prevođenje koji u svojoj novoj, unapređenoj varijanti, nudi još bolje, pouzdanije i efikasnije prevode. Nova varijanta ovog prevodilačkog softvera naziva se još i Professional jer je namijenjena za profesionalno prevođenje i velike projekte, a u rangiranju na svjetskoj listi najboljih prevodilačkih softvera, zauzima prvo mjesto.

Prilikom istraživanja, dokazano je da SDL Trados Professional koristi preko 200 hiljada prevodilaca u svijetu, koji radeći za velike marketinške firme mogu da ponude prevedene sadržaje svjetske klase, ali i lokalizovane namjene.

trados

U bazi ovog programa nalazi se izuzetna jezička memorija, kao što je memorisanje sadržaja od strane prevodioca, čuvanje prevedenog materijala koji se kasnije može iskoristiti prilikom nekom drugog prevođenja, prevođenje postojećeg teksta u memorijskoj bazi, i slično. Korištenje teksta iz memorijske baze kao dio prevodilačakog projekta, olakšava proces prevođenja u tehničkom smislu, ali isto tako olakšava zadatak prevodiocu. Dokazano je takođe, da ovaj postupak prevedeni tekst čini pouzdanijim i efikasnijim.

Instalacijski proces identičan je starijim verzijama, znači postupak je veom jednostavan, a ono što je vrijedno spomenuti jeste da se nova verzija ovog softvera može istovremeno koristiti kao programska instalacija u okviru računarskog sastava.

Kod prethodnih programskih varijanti javljala neefikasnost kada je u pitanju rad s nekoliko datoteka u okviru projekta. Nemogućnost spajanja datoteka ad-hoc ili za uklanjanje istih, sa već postojećom slikom, svakako je bila karika koja nedostaje. Ovo spajanje javljalo se u vidu fizičkog spajanja u vidu jedne velike datoteke. QuickMerge opcija, kao nova opcija ovog programa rješila je sve probleme vezane za rad sa datotekama. Ona omogućuje korisniku odabir pojedinačne ili svih datoteka koje se istovremeno mogu otvoriti u procesu prevođenja, pregleda, i slično, a pritom je svaka datoteka vizuelno jasno odvojena.

Rad na velikim prevodilačkim projektima na velikom broju jezika je na više polja olakšavajući. SDL TRADOS 2014 nudi takođe moderan, intuitivan dizajn, u okviru radnih specifikacija koje su prilagodljive za potrebe svakog korisnika.

trados 1

Leave a comment

Your email address will not be published.


*