OPERATIVNI SISTEM RAČUNARA

operativniOperativni sistem (OS) je softver koji se sastoji od hardverskih i softverskih računarskih komponenti, kao najbitnijih komponenti ovog sistema. Njega čini skup programa i različitih dijelova računara, kao što su procesor, radna memorija, i slično, a koji su objedinjeni u cjelinu.

 

Operativni sistem (OS) je softver koji se sastoji od hardverskih i softverskih računarskih komponenti, kao najbitnijih komponenti ovog sistema. Njega čini skup programa i različitih dijelova računara, kao što su procesor, radna memorija, i slično, a koji su objedinjeni u cjelinu. Svi ovi programi upravljaju resursima računara, te se tako obezbjeđuje interfejs ka korisniku. Resurs je sve ono što je računaru neophodno i raspoloživo za funkcionisanje, a resursi mogu biti hardverski, kao što je procesor, memorija, I/O uređaji i softverski, kao što su programi i podaci datoteke. Računarski sistemi mogu da obuhvataju jedan ili više procesora, tj. hardverskih uređaja kojima se realizuje operacije koje podržava računar.

Osnovne funkcije operativnog sistema su:

  1. upravljanje memorijom (RAM)
  2. upravljanje perifernim sistemom
  3. upravljanje procesorom (CPU)
  4. upravljanje podacima i programima
  5. kontrola rada i funkcija programa, gdje se podrazumijeva i otkrivanje i otklanjanje grešaka

operativni sistemmm

Operativni sistem koji je najviše u upoterbi je Microsoft Windows XP, zatim Linux i FreeBSD, kao jači korisnički serveri, ali isto tako korišteni i na personalnim računarima.

Računar kao uređaj (hardware) pamti, obrađuje i obrađuje informacije, a njegovo funkcionisanje i način na koji radi određeno je u programima. Sam program (software) podrazumijeva mnoštvo različitih komandi koje u operativnom sistemu određuju šta treba raditi sa podacima.

operativni sistem

Hardware i software su dvije neodvojive komponenete operativnog sistema, jer jedan bez drugog ne mogu da funkcionišu. Tip softvera koji upravlja hardverom naziva se operativni sistem ili sistemski softver zbog njegove funkcije upravljanja sistemom. Pored tofa, softver pruža i različite mogućnosti i usluge korisniku u vidu raznih programa.

Aplikativni sistem (application) je vrsta softvera koji pruža različite mogućnosti i usluge korisniku, koje se konkretizovane u svakodnevnom poslu, kao aplikativni softver (primijenjeni ili upotrebni program). Prema ovome softver dijelimo na sistemski, onaj koji upravlja operativnim sistemom, hardverom, i aplikativnim koji se koristi za određene komande i izvršavanje određenih funkcija na računaru.

SoftverHardver

Leave a comment

Your email address will not be published.


*