Klima uređaj kao tehnološki hit izum

Willis Carrier, američki inženjer, prvi je osmislio i realizovao uređaj koji zbog svojih odlika može da se poveže sa današnjim klima uređajem. Ovaj prvobitni oblik klima uređaja pojavio se još 1902. godine, a novi električni izum nazvao je “ Apparatus for Treating Air”. Tadašnji klima uređaj upotrebaljavao je rashladne zavojnice da bi rashlađivao vazduh, a rezultat je bio spuštanje vlage za gotovo 50%. Interesantna je činjenica da je nivo vlage mogao i da se podešava.

Willis Carrier, američki inženjer, prvi je osmislio i realizovao uređaj koji zbog svojih odlika može da se poveže sa današnjim klima uređajem. Ovaj prvobitni oblik klima uređaja pojavio se još 1902. godine, a novi električni izum nazvao je “ Apparatus for Treating Air”. Tadašnji klima uređaj upotrebaljavao je rashladne zavojnice da bi rashlađivao vazduh, a rezultat je bio spuštanje vlage za gotovo 50%. Interesantna je činjenica da je nivo vlage mogao i da se podešava.

Nakon što se pojavio i ovaj Carrierov električni izum, njegova popularnost dosegla je i veliki tržišni procvat. Godina 1922. donosi još dva nova tehnološka unapređenja njegovog izuma, jer je dotadašnji štetni amonijak uspeo da zameni bezopasnim rashlađivačem što je jedna od najbitnijih stavki kada je reč o čovekovom zdravlju. Druga značajna stvar bila je ta što je u centralnu jedinicu dodao kompresor, pa je na ovaj način smanjio veličinu rashladne jedinice.

Masovna upotreba ovog klima uređaja započela je 1922. godine, a triger je bio plasiranje proizvoda u kino dvorane. Nakon što je svoje mesto zauzeo u kino dvoranama, uređaj se sve više mogao naći u poslovnim zgradama, robnim kućama, i sl. Bela kuća postal je vlasnik ovog uređaja 1929. godine, a njegova prodaja od 1948. do 1953. godine porasla je sa 74.000 na 1.045.000.

Ime Thomasa Midgleya je važna karika za istorijat klima uređaja, jer Carrier nije jedino koji je radio na razvoju i usavršavanju ovog aparata. Midgley je uradio mnogo za današnji klima uređaj, a njegova najveća zasluga je ta što je izumeo plin kloroflorokarbon, čiji je komercijalni naziv Freon. On je u odnosu na amonijak mnogo manje štetan po zdravlje čoveka. Ipak, kasnije se dokazalo da je veoma štetan za atmosferu. Do 2020. godine ovaj gas bi se potpuno trebao ukloniti iz svih mašina i aparata, a nove generacije zamenjuju štetne sa gasove sa onima koji ne štete ozonskom omotaču, među kojima je najpopularniji komercijalno nazvani Puron.

Danas je klima uređaj gotovo neizostavan u svim prostorima, bez obzira na njihovu namenu, te život bez njega u nekim uslovima gotovo bi bio nezamisliv. Takođe, on se u skladu sa napretkom tehnologije svakodnevno i usavršava, pa su Kinezi u tome danas otišli “korak dalje”. Oni su početkom godine na tržište plasirali klima uređaj na solarni pogon, a koji višak električne energije može da šalje na električnu mrežu. Ovaj proizvod već je postao veoma popularan jer se trenutno u SAD-u prodaje u čak 50.000 primeraka, a pretpostavka je da će uslediti i njegova globalna ekspanzija.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*